Politica de confidenţialitate

Toni Trading este o companie specializată în proiectarea şi realizarea de faţade ventilate care oferă servicii complete de proiectare şi execuţie pentru exterioarele clădirilor la cele mai înalte standarde.

Politica de confidenţialitate

Din dorința de a respecta cele mai înalte standarde în activitatea desfășurată, Toni Trading vă asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”). 

Dorim să vă informăm că datele cu caracter personal ale salariaților, beneficiarilor și ale potențialilor beneficiari ai serviciilor noastre precum și datele personale ale oricaror vizitatori ai website-ului Toni Trading Com S.R.L. (www.tonitrading.ro) sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, incluzând, fără a se limita la GDPR și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR.

Prin Toni Trading, „compania„noi” sau „al nostru”, ne referim la Toni Trading Com S.R.L. o societate cu sediul în București, Strada Ion Brezoianu nr. 27, Clădirea Bog’Art, Etajele 3, Camera 10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16915/2005, având Cod Unic de Înregistrare 18023511, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal(„Operator de Date” sauToni Trading”), în conformitate cu Politica de Confidențialitate. 

Această Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații ce pot fi calificate ca date cu caracter personal sunt prelucrate, modul în care aceste date cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către Toni Trading.  

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale salariaților, beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai serviciilor noastre precum și datele cu caracter personal ale oricăror vizitatori ai website-ului Toni Trading și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru web, www.tonitrading.ro sau prin metode off-line.

 

1.  Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Deși nu putem enumera în mod exhaustiv datele cu caracter personal prelucrate de către Operatorul de date, vă rugăm să găsiți în cele ce urmează categoriile de date pe care Toni Trading le prelucrează:

 • Datele cu caracter personal pe care beneficiarii, prestatorii de servicii externalizate și alți contractanți ni le oferă în cadrul colaborării avute

Datele cu caracter personal prevăzute în cele ce urmează sunt prelucrate ca urmare a relației contractuale desfășurate între Operatorul de date și colaboratorii Toni Trading:

 • Numele și prenumele beneficiarilor și contractanților persoane fizice și ale reprezentanților beneficiarilor și contractanților persoane juridice; 
 • Domiciliului/reședința reprezentanților colaboratorilor;
 • Datele bancare ale beneficiarilor şi contractanţilor persoane fizice;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon ale beneficiarilor şi contractanţilor persoane fizice, precum şi ale reprezentanților colaboratorilor;
 • Semnătura beneficiarilor şi contractanţilor persoane fizice, precum şi ale reprezentanților colaboratorilor.

1.2. Datele care se regăsesc în CV-urile transmise către Toni Trading

 • Nume și prenume;
 • Data nașterii;
 • Starea civilă;
 • Domiciliul;
 • Adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Imaginea;
 • Date privind sănătatea;
 • Date privind calificarea și experiența profesională;
 • Date privind diverse aptitudini și competente;
 • Date privind implicarea în activități extraprofesionale;
 • Orice alte date introduse de dumneavoastra în CV-urile transmise Toni Trading.

1.3. Datele cu caracter personal ale salariaților noștri și ale altor colaboratori persoane fizice

 • Nume și prenume;
 • Data nașterii;
 • Domiciul/reședința;
 • Seria și numărul cărții de identitate, data emiterii și orice alte date de identificare din cartea de identitate;
 • Profesia/meseria/ocupația;
 • Informații despre educația și experiența profesională;
 • Numărul de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • Informațiile care se regăsesc în CV, transmise în vederea încheierii unui contract individual de muncă;
 • Salariul/alte tipuri de remunerație, după caz, și existența unor beneficii extrasalariale;
 • Informații despre certificările deținute și orice date care se regăsesc în diplomele, certificatele și adeverințele depuse în dosarul de personal;
 • Orice date furnizate cu ocazia semnării contractului individual de muncă, a contractului de prestări servicii, de consultanță, de practică etc., a participării la interviul pentru angajare și a executării contractului incheiat.

Salariații noștri, precum și colaboratorii persoane fizice sunt informați detaliat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum și cu privire la responsabilitățile pe care aceștia le au în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul reglementărilor interne (i.e.Regulament intern).

1.4. Imaginea colectată prin intermediul echipamentului de supraveghere video de la punctele de lucru și de pe santiere

Toni Trading nu prelucrează de regulă imaginea prin intermediul echipamentelor de supraveghere video proprii. De regulă, echipamentele de supraveghere video sunt instalate și operate de către colaboratorii noștri, prin urmare, obligația de informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate revine acestora. Cu toate acestea, vă putem asigura că societatea contractează doar cu entități care oferă garanții suficient cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Mai mult decât atât, în condițiile în care Toni Trading vă va prelucra imaginea prin intermediul echipamentelor de supraveghere video, datele cu caracter personal astfel prelucrate vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 30 de zile de la momentul colectării.

1.5 Informații pe care le colectăm în mod automat

 • Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe website-ul Toni Trading, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
 • Informații despre locație:colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
 • Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul, telefonul sau orice alt dispozitiv pe care îl utilizați, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser).

 

2.  Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate la art. 1.1. de mai sus în vederea derulării unei relații de afaceri cu Toni Trading prin încheierea unui contract, pentru executării contractului încheiat cu Toni Trading precum și pentru aducerea la îndeplinirea obligațiilor legale impuse Toni Trading.                                   

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.2 de mai sus sunt colectate în vederea încheierii unui contract individual de muncă sau a unui contract de colaboare/prestări servicii.

Datele cu caracter personal mentionate la art. 1.3 de mai sus sunt colectate în temeiul încheierii și executării unui contract individual de muncă sau a unui contract de colaborare/prestări serviciiși pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale impuse Toni Trading.                         

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.4 de mai sus sunt colectate în temeiul obligațiilor legale de a asigura paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și pentru interesul legitim al operatorului.  

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.5 de mai sus sunt colectate în scopul îmbunatățirii experienței vizitatorilor site-ului Toni Trading.

 

3.  Cookie-uri și alte și alte tehnologii similare

Website-ul Tonitrading folosește module cookie. Acest mecanism este folosit în scopul îmbunătățirii funcționalităților website-ului și pentru a vă asigura o experiență cât mai plăcută când vizitați website-ul nostru. 

Cookie-urile folosite de website-ul nostru nu conțin date cu caracter personal și nici nu identifică personal vizitatorii. Cu toate acestea, puteți opta pentru dezactivarea acestora din programul de navigare Internet (browser) pe care îl utilizați, însă această dezactivare a cookie-urilor va reduce din funcționalitatea website-ului. 

 • Ce module cookie folosim și de ce

 Folosim numai cookie-uri permanente (nu și de sesiune), acestea expirând după o perioadă rezonabilă de timp sau când ați optat să le ștergeți manual. 

Toate cookie-urile pe care le folosim provin de la terțe-părți: Google Analytics (_ga, _gat, _gid), Facebook (presence, fr, xs, wd, spin, c_user, sb, act, datr) si LinkedIn (VID, AMCV_*, lidc, _ga, liap, UserMatchHistory, aam_uuid, lang, _guid, _lipt, bcookie).

Având în vedere că aceste cookie-uri nu sunt dezvolate de noi, vă invităm să citiți politicile referitoare la cookie-uri publicate de Google Analytics, Facebook si LinkedIn.

Google Analytics analizează comportamentul Clickstream - acesta include, de exemplu, paginile pe care le vizualizați și linkurile pe care le accesaţi. Aceste instrumente vă ajută să faceți vizita dumneavoastră pe website-ul nostru mai ușoară, mai eficientă și mai valoroasă, oferindu-vă o experiență personalizată.

 • Tehnologii în relație cu modulele cookie

La fel ca multe alte site-uri, Toni Trading foloseste și alte tehnologii similare pentru colectarea automată a datelor.

Serverul web colectează informații generale pe care browserul dumneavoastră le trimite pe website-ul nostru, cum ar fi tipul de browser și adresa site-ului pe care l-ați vizitat înainte de a accesa site-ul nostru. De asemenea, sunt colectate informații despre:

·     Adresa dumneavoastră de protocol Internet (IP) - Acesta este un număr atribuit automat computerului sau dispozitivului de fiecare dată cand vă conectați la Internet. Este o adresă unică atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii Internet pe o rețea TCP/IP. Adresa IP permite serverelor web să localizeze și să identifice dispozitivul dumneavoastră.

·     Versiunea de browser;

·     Tipul dispozitivului.

De asemenea, pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră prin intermediul website-ului Toni Trading, utilizăm Google Analytics, un serviciu care colectează datele și alocă fiecărui utilizator un cookie id.

 

4. Utilizarea informațiilor

Prelucrăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • pentru derularea relațiilor de afaceri;
 • pentru încheierea și executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră;
 • pentru realizarea statisticilor;
 • pentru administrarea și mentenanța acestui website, scop în care utilizăm cookie-uri, așa cum este detaliat la punctul 3de mai sus; 
 • pentru îmbunătățirea experienței vizitatorilor pe website-ul nostru;
 • pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
 • pentru a vă oferi în format electronic informații comerciale;
 • pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței website-ului Toni Trading precum și a legislației muncii, securității sociale, pazei și protecției și a oricăror altor acte normative aplicabile.

 

5.  Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus sau în scopuri compatibile cu cele menționate, în conformitate cu legislația în materia protecției datelor cu caracter personal aplicabilă și limitate în timp la trei ani de la încetarea perioadei contractuale sau la intervalul de timp solicitat pentru fiecare scop specific, în conformitate cu legislaƫia aplicabilă.

În ceea ce privește imaginea dumneavoastră stocată prin intermediul echipamentelor de supraveghere video, așa cum menționam anterior, perioada de stocare este de 30 de zile pentru fiecare înregistrare în parte. 

Dupa finalizarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau vor fi anonimizate în măsura in care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

Angajații, furnizorii, beneficiarii și alți contractanți ai Toni Trading au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, dar utilizarea lor se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu scopul prelucrării. Angajații noștri, furnizorii, alți contractanți și beneficiarii care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră au impuse obligații ce prevăd că informațiile sunt confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât pentru aplicarea legislaţiei în vigoare, protejarea drepturilor dumneavoastră, ale altor persoane vizate, ale Toni Trading şi ale beneficiarilor lucrărilor noastre de construcţii, precum şi pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de Toni Trading, precum și să utilizați website-ul Toni Trading. 

 

6. Distribuirea și dezvăluirea

Toni Trading transferă următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de  e-mail, imaginea/inregistrarea video, functia/ocupatia și numărul de telefon. 

Dorim să vă asigurăm că transferul datelor cu caracter personal către statele din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European se va efectua în baza unor garanții adecvate cu privire la securitatea datelor cu caracter personal.

De asemenea, transferul datelor dumneavoastră cu caracter se va efectua pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat cu dumneavoastră.

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea prelucrării deja efectuate.

Pentru a respecta legile locale, reglementările și solicitările legale, Operatorul de date își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor Toni Trading. În această privință, niciuna dintre prevederile Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile Toni Trading, o limitare a apărării noastre juridice în vreun fel sau accesul la procedurile judiciare necesare. 

 

7. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Toni Trading se angajează să respecte drepturile persoanei vizate.  

Aveți dreptul de a fi informat cu privire prelucrarea datelor dumenavoastră cu caracter personal, de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. 

În plus, aveți dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și să formulați o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa în București, Strada Ion Brezoianu nr. 27, Clădirea Bog’Art, Etajul 3, România sau la adresa de e-mail dpo@bogart.ro.

 

8. Securitate

Toni Trading ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice si fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

 

9. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm prezenta politică, vă vom aduce la cunostință Politica de Confidențialitate revizuită prin publicarea acesteia pe website și prin semnalarea versiunii actualizate modificând data „Ultimei actualizări”. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea website-ului va reprezenta luarea la cunoștință de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

 

10.   Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa Str. Ion Brezoianu nr. 27, Etajul 3, Clădirea Bog’Art, Sector 1, București, România sau la adresa de e-mail dpo@bogart.ro 

Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Politica noastră este de a soluționa orice incidente intervenite privind protecția datelor cu caracter personal cu prioritate în mod amiabil.

În cazul în care drepturile dvs. prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt însa încălcate de Toni Trading și incidentul respectiv nu este soluționat amiabil în termen de 30 de zile de la data sesizării, la solicitarea dvs, puteţi depune o plângere la Autoritatea de Naƫională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în vederea soluționarii acestuia.  

Vă acordăm tot sprijinul pentru asigurarea protecției datelor dvs. cu caracter personal și respectarea drepturilor dvs. conferite de GDPR și vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru a vă raspunde la orice întrebări și pentru a da curs la propunerile dvs. în scopul oricăror îmbunătățiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal.